Дитяча інвалідність

Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" гарантує людям з інвалідністю дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. Обдаровані діти з інвалідністю мають право на безкоштовне навчання музики, образотворчого, художнього, прикладного мистецтва. Які пільги гарантовані дітям з інвалідністю, котрі вступають до ВНЗ? Як можна оформити безкоштовну путівку на санаторно-курортне лікування для дитини з інвалідністю?

Image
Відкрити сурдопереклад

Згідно з законодавством дитина з інвалідністю це особа віком до 18 років зі стійкими обмеженнями життєдіяльності, яким, у порядку визначеному законодавством, встановлено інвалідність. Особами у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється категорія дитини з інвалідністю. А особам у віці до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров’я та з надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду допомоги або диспансерного нагляду інших осіб, які фактично не здатні до самообслуговування це категорія з інвалідністю під групою A. Які пільги мають діти з інвалідністю в садочках, школах, ВНЗ, таборах?

Державні гарантії.

 Відповідно до закону України про основи соціальної захищеності інвалідів держава гарантує особам з інвалідністю дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. Дошкільне виховання та навчання осіб з інвалідністю здійснюється в загальних або спеціальних дошкільних навчальних закладах. Форма навчання встановлюється безпосередньо у зв’язку з індивідуальною програмою реабілітації, яку складає лікарська консультативна комісія. Професійна підготовка або перепідготовка осіб з інвалідністю здійснюється також з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Ці показання також фіксуються в індивідуальній програмі реабілітації. При навчанні, професійній підготовці або перепідготовці осіб з інвалідністю поряд із загальними допускається застосування альтернативних форм навчання. Обдаровані діти з інвалідністю мають право на безплатне навчання музики, образотворчого, художнього, прикладного мистецтва У загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчальних закладах. Навчальні заклади надають освітні послуги особам з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, у тому числі шляхом створення належного кадрового матеріально-технічного забезпечення та розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби особи з інвалідністю. Також особи з інвалідністю, діти з інвалідністю мають право на професійну, професійно-технічну фахову перед вищу освіту. Заклади, які надають таку освіту створюють їм необхідні умови для здобуття відповідної освіти. Прийняття на навчання до закладів вищої та фахової перед вищої освіти осіб з інвалідністю проводиться на конкурсній основі, відповідно до умов прийняття на навчання до закладів вищої та фахової перед вищої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади що, забезпечує формування державної політики у сфері освіти та науки. Спеціальні умови для здобуття освіти за допомогою держави Спеціальні умови для здобуття вищої освіти за державним замовленням і коштом цільових пільгових державних кредитів надаються для таких категорій: 

- особам з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад за рекомендації органів охорони здоров’я та соціального захисту населення; 

- особи у яких є захворювання, зазначені у переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання; - особам з інвалідністю 1 та 2 групи та дітям з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю. 

Навчання у вищих навчальних закладах.

У разі складання вступних іспитів з позитивним результатом до професійно-технічних навчальних закладів поза конкурсом зараховуються діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю. За інших рівних умов переважне право на зарахування до професійно-технічних навчальних закладів мають особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є інвалід, а другий померлий, одинока матір є особою з інвалідністю, Батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері. Під час навчання зазначених категорій громадян стипендія, у разі призначення, та пенсія, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю виплачується у повному розмірі. Після закінчення навчального закладу особам з інвалідністю дається право вибору місця роботи за наявних варіантів або надається за своїм бажанням право вільного працевлаштування. При умові прийняття на роботу, на надані роботи за спеціальністю особи з інвалідністю, направлені за розподілом після закінчення навчального закладу або при одержанні інших умов трудового договору і законодавство про працю підприємства, установи та організації, фізична особа, яка використовує найману працю, відшкодовує витрати на її проїзд до місця роботи та назад додому, а також витрати на проїзд супровідника, якщо він є необхідним. Крім того, законом України про дошкільну освіту органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безплатне харчування дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, а також дітей, які з сімей, які отримують допомогу до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.