Обов'язки роботодавців та працівників

Працівники мають рівні права, що випливають із виконання однакових обов'язків.

Image
Відкрити сурдопереклад

Основні обов'язки працівника.

Основним обов'язком працівника є сумлінне та старанне виконання своєї роботи та дотримання наказів начальника, якщо вони не суперечать законодавству та трудовому договору.

Крім того, працівник зобов'язаний:

 • дотримуватися норм робочого часу, встановленого на підприємстві;
 • дотримуватися робочого порядку;
 • дотримуватись норм і правил безпеки та гігієни праці (серед іншого, виконувати роботу відповідно до положень та правил трудової безпеки, піклуватися про належний стан машин, інструменту та обладнання, а також стежити за порядком на робочому місці, негайно повідомляти начальника про помічену на підприємстві аварію або загрозу життю чи здоров'ю людини);
 • піклуватися про добробут підприємства, охорону його власності, а також дотримуватися конфіденційності інформації, розкриття якої могло б завдати роботодавцю збитків;
 • зберігати таємниці, викладені в окремих положеннях;
 • дотримуватися на підприємстві норм життя у соціумі.

За недотримання працівником встановленого порядку, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил безпеки та охорони праці, а також правил пожежної безпеки роботодавець може оголосити працівникові попередження або догану.

За недотримання працівником правил безпеки та охорони праці та протипожежних правил, пропуск роботи без поважної причини, появу на роботі у нетверезому вигляді або розпивання спиртних напоїв у робочий час, роботодавець може накласти на працівника штраф.

Крім того, працівник, який внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх трудових обов'язків завдав роботодавцю шкоди, несе матеріальну відповідальність (компенсація у розмірі завданих збитків, але не вище 3-місячної винагороди працівника). Якщо працівник навмисне завдав шкоди підприємству, він повністю відшкодовує вартість збитків (ремонту).

Працівник несе відповідальність повністю за можливу шкоду, якщо роботодавець доручив йому (з обов'язковим поверненням або для розрахунку): гроші, цінні папери чи коштовності, інструмент чи подібні предмети, а також засоби індивідуального захисту, робочий одяг та взуття.

Працівник, який підписав договір про заборону конкуренції, не може вести конкурентну діяльність  по відношенню до роботодавця, а також не може працювати на підставі трудового договору або іншої підстави в іншого роботодавця, який діє у тій же галузі. Роботодавець, який зазнав шкоди внаслідок порушення працівником заборони конкуренції, може вимагати у працівника відшкодування цієї шкоди.

Відкрити сурдопереклад

Основні обов'язки роботодавців.

Роботодавець зобов'язаний:

 • ознайомити працівників, які розпочинають роботу, з обов'язками, способом виконання роботи на певних посадах, а також з правами працівників;
 • забезпечити безпечні та санітарно-гігієнічні умови праці, а також проводити систематично навчання працівників з безпеки та охорони праці;
 • своєчасно та правильно виплачувати зарплатню;
 • ознайомити з документами, на підставі яких розраховано зарплатню працівника;
 • виплачувати зарплатню у період непрацездатності не більше 35 днів на рік;
 • сприяти підвищенню професійних кваліфікацій працівників;
 • задовольняти, у межах наявних коштів, соціальні потреби працівників;
 • застосовувати об'єктивні та справедливі критерії оцінки працівників та результатів їх роботи;
 • створити умови, що дають можливість скористатися правом для створення організації, що об'єднує працівників;
 • вести документацію у справах, пов'язаних із трудовими відносинами та особовими справами працівників;
 • негайно видати працівнику, у зв'язку з припиненням або закінченням строку трудових відносин, трудове свідоцтво (видача свідоцтва не може залежати від попереднього розрахунку працівника з роботодавцем);
 • поважати гідність та інші особисті якості працівника.

Крім того, роботодавець не може розірвати трудового договору під час відпустки працівника, а також під час відсутності з поважної причини працівника на роботі, якщо не минув термін, що дає право розірвати трудовий договір без попередження.

Працівники мають рівні права, що випливають із виконання однакових обов'язків.

Неприпустимою є будь-яка дискримінація щодо працівників за: віком, інвалідністю, расою, національністю, політичними чи релігійними переконаннями та іншими ознаками.