Пенсійний фонд, податки, соціальне страхування

Пільги на податок на майно мають діти, які позбавлені батьківського піклування та діти з інвалідністю, які виховуються лише одинокими матерями, але не більше, ніж на одну дитину. Які ще пільги передбачені? Яку пенсію гарантує держава родинам, які втратили годувальника? Які є види загальнообов’язкового державного соціального страхування та кому вони гарантовані?

Image
Відкрити сурдопереклад

Пільги на податок на майно мають діти, які позбавлені батьківського піклування та діти з інвалідністю, які виховуються лише одинокими матерями, але не більше, ніж на одну дитину. Пільги на сплату земельного податку для фізичних осіб мають пільги особи з інвалідністю першої та другої групи.

Як влаштована податкова система?

Нас загально податкова система ділить на загальнодержавні податки та збори й на місцеві. До загальнодержавних податків входить податок на майно та єдиний податок. До місцевих зборів належить збір за місце паркування транспортних засобів та туристичний збір. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. А також податкових пільг для сплати власник цих податків. До загальнодержавних податків входить податок на прибуток підприємства, податок на додану вартість.

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника.

Ці правила застосовуються для сімей померлих, відповідно і поширюються на сім’ї безвісно відсутніх, якщо безвісна відсутність годувальника засвідчена у встановленому порядку. Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається з дня, що настав за днем смерті такого годувальника. Тобто родич має подати таку заяву протягом дванадцяти місяців з дня втрати годувальника. Непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника така пенсія призначається на весь період, протягом якого вони вважаються непрацездатними. Членам сім’ї, які досягли пенсійного віку та мають наявний страховий стаж тридцять п'ять років, така пенсія призначається довічно, тобто, якщо людина мала страховий стаж, вона має довічну таку пенсію. Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім’ї здійснюється з першого числа місяця, що настав за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплат пенсії. Пенсія в разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, у розмірі тридцяти відсотків заробітку годувальника, але не менше соціальної пенсії встановленої на день смерті. Для дітей, які втратили обох батьків, а також для дітей одинокої матері померлого, пенсія на кожну дитину не може бути менша, ніж двократного розміру соціальної пенсії. Пенсія, у зв’язку із втратою годувальника, призначається незалежно від стажу померлого годувальника. У разі смерті особи як, яка виконувала функції донора, яка стала донором своїх органів, в такому випадку пенсія вираховується не залежно від страхового стажу.

Соціальне страхування

Щодо соціального страхування стаття 46 Конституції України говорить нам про те, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежно від них обставин. А також у разі старості. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням коштом страхових внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також із бюджетних та інших джерел соціального забезпечення. Пенсія та інші соціальні виплати на допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижче від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Є такі види загальнообов’язкового державного соціального страхування. Залежно від страхового випадку, такі види загальнообов’язкового державного соціального страхування поділяють на:

- пенсійне страхування;

- страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

- медичне страхування;

- страхування нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

- страхування на випадок безробіття.

Ну і звичайно інші види страхування передбачені законами України. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному страхуванню – це особи, які працюють на умовах трудового договору та особи, які працюють самі на себе.

Робота за кордоном

Громадяни України, які працюють за межами території України та не застраховані в системі соціального страхування в країнах, яких вони перебувають, мають право на забезпечення соціального страхування в Україні за умови лише сплати ними страхових внесків, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України, згода на обов’язкове яких надана Верховною Радою.

Закон про соціальну захищеність інвалідів

Також варто зазначити, що 15 липня 2021 р. прийнято закон щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю, який набрати чинності з лютого 2022 р. Він говорить нам про те, що в разі невідповідності житла, в якому проживає особа з інвалідністю, вимогам щодо безперешкодного доступу осіб з інвалідністю і можливості його пристосування до потреб таких осіб, за їх заявою або за заявою їх законних представників проводиться заміна такого житла. Заміна такого житла здійснюється фактично по обміну житла або надання житла органами місцевого самоврядування.