Чим відрізняється контракт від звичайного трудового договору

Укладання контракту дозволене у певних, передбачених законами, випадках, детальніше у статті.

Image
Відкрити сурдопереклад

Трудове законодавство України передбачає кілька різновидів договорів між працівником та роботодавцем. Зокрема, замість стандартного трудового договору, за деякими умовами, може бути укладений контракт. За своєю природою він є різновидом трудового договору, який передбачає найвищий ступінь договірних умов. Письмова форма договору дозволяє ясніше визначити права та обов'язки сторін. Укладання контрактів регулюється статтею 21Кодексу законів про працю, а також рядом законодавчих актів, зокрема, Постановою Кабінету Міністрів № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору». За цими актами контракт визначається як особлива форма трудового договору, в якому термін  дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці, умови розірвання договору, зокрема дострокового, можуть встановлюватися за згодою сторін.

  1. Укладання контракту дозволене у певних, передбачених законами, випадках.

Сфера застосування контракту визначається законами України. Зокрема, можливість укладання контракту передбачають Закони «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  «Про фермерське господарство», «Про товарну біржу». Іноді укладання контрактів із певною категорією працівників є обов'язковим. Контракт оформляється у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у кожної із сторін контракту. За згодою працівника, копія укладеного з ним контракту може бути передана профспілковому або іншому органу, уповноваженому працівником представляти його інтереси для здійснення контролю за дотриманням умов контракту. В інших аспектах оформлення працівників на роботу за контрактом таке саме, як і під час оформлення за трудовим договором (роботодавець має видати наказ про зарахування працівника до штату, зробити відповідний запис у його трудовій книжці, сповістити податковий орган тощо).  На таку категорію працівників поширюються норми трудового законодавства України, однак із низкою доповнень та винятків.

  1. Контракт укладається на визначений термін.

Трудовий контракт укладається зазвичай на  визначений термін. В одних випадках закони чітко визначають часові межі укладання контрактів (Закон «Про культуру» у ст. 21 дозволяє укладати контракти строком від одного до трьох років). Тоді як в інших сферах діяльності законодавець не обмежує мінімальну та максимальну тривалість контракту, віддаючи це питання на розсуд сторін трудових відносин (див. ст. 15 Закону України «Про залізничний транспорт»). Відкрити сурдопереклад Встановлений термін дії договору певною мірою погіршує становище працівника, хоча водночас може мотивувати до продуктивної праці. За два місяці до закінчення строку дії контракту, за згодою сторін, його може бути продовжено або укладено на новий строк (п. 24 Постанови 170).

  1. Встановлені особливі умови розірвання контракту.

Трудові відносини можуть бути припинені на підставах, передбачених контрактом (п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП). Це означає, що контракт може містити додаткові підстави для його дострокового розірвання. Вигода для роботодавця полягає в тому, що укладання контракту, як правило, передбачає конкретні вимоги щодо якості та обсягу роботи. А відсутність потрібного результату дозволяє звільнити працівника у спрощеному порядку. Припинення трудових відносин на підставах, передбачених контрактом, не вважається звільненням з ініціативи роботодавця. Тому у таких випадках на працівника не поширюються гарантії від звільнення, передбачені для членів профспілок, вагітних жінок та матерів, які мають малих дітей, тимчасово непрацездатних тощо. Для працівника встановлення додаткових, порівняно із законодавством, підстав припинення трудових відносин дозволяє ставити питання про компенсацію невизначеного становища, наприклад, найвищою оплатою праці. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених у контракті, він може бути розірваний достроково, з попередженням відповідної сторони за два тижні (п. 22 Постанови 170).

  1. Умови контракту є конфіденційними.

Роботодавець зобов'язаний забезпечувати конфіденційність умов контракту. У свою чергу особи, які мають за службовими повноваженнями доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не мають права її розголошувати. Вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що регулюються чинним законодавством, та стосовно органів, які здійснюють контроль за їх дотриманням ( п. 6 Постанови 170).

  1. У контракті можуть бути закріплені додаткові пільги та гарантії для працівника.

Контракт може містити додаткові умови щодо організації праці та матеріального забезпечення працівника. У контракті можуть бути передбачені додаткові пільги, гарантії та компенсації за рахунок коштів роботодавця. Як правило, це: забезпечення житлом, транспортом, засобами зв'язку та іншим. Контракт повинен передбачати зобов'язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту роботодавцем на підставах, що не передбачені чинним законодавством та контрактом.